۲۷ مرداد ۱۳۹۳

بیانیه مطبوعاتی

دفاع از حق تحصیل
وظیفه قانونی وزارت علوم و همه مسئولان کشور است
شاید حافظۀ بعضی افراد اندکی ضعیف باشد و به خاطر نیاورند که افرادی که امروز از وزارت علوم می‌خواهند دانشجویان ستاره‌دار را دوباره اخراج و تبعیض آموزشی را مجددا احیا کنند، همان کسانی‌اند که طی سالهای سیطره دولت پیشین بر نهاد علم، وجود دانشجویان ستاره‌دار را انکار می‌کردند. ایشان در اشتباه‌اند چون که ابعاد پروژه پاکسازی دانشگاه و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به ویژه در سالهای 85 تا 92 آن‌قدر گسترده بود که هر چه کوشیدند نتوانستند پنهان‌اش کنند و وقتی آرام آرام اخبار به گوش ملت رسید آن‌قدر وجدان عمومی را آزُرد که به سرعت لغو این پروژه به یکی از خواسته‌های مهم افکار عمومی تبدیل گشت.
مردم نیک به یاد دارند که در همین راستا در دو انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر مسألۀ دانشجویان ستاره‌دار یکی از محورهای بحث‌هایی بود که همۀ کاندیداها خود را ناچار می‌دیدند دربارۀ آن اعلام موضع کنند. در انتخابات سال 88 تنها یکی از کاندیداها که خود مجری و مسئول ستاره‌دارکردن‌ دانشجویان بود آن را از اساس انکار کرد و در مقابل آن سه کاندیدای دیگر به خاطر ستاره‌دارکردن‌ها از وی انتقاد کردند و قول بازگرداندن دانشجویان ستاره‌دار را به دانشگاهها دادند. نظیر همین وضعیت در انتخابات سال 92 پیش آمد با این تفاوت که این بار یکی از کاندیداهایی که منتقد ستاره‌دار کردن دانشجویان بود به مقام ریاست جمهوری کشور رسید.
شورای دفاع از حق تحصیل بر این باور است که رئیس جمهور کنونی باید به وعدۀ خود عمل کند و همچنین آنانکه تا دیروز وجود دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل را انکار میکردند، راه را بازکنند و بگذارند هوا تازه شود.
اینک باید از دروغگوها خواست که از دروغهای خود در پیشگاه ملت ایران عذرخواهی کنند و به رأی قاطع ملت به پایان ستم‌ها و ظلم‌ها تسلیم شوند، گوش‌های خود را شستشو دهند تا پیام روشن آن رأی را بشنوند و اجازه دهند تا دولت به وعده‌هایش و وظیفه‌اش عمل کند.
 دیروز گوی و میدان در اختیار ایشان بود و بد کردند؛ در حق دانشگاه و دانشجو ستم کردند؛ هر سال عده‌ای از برندگان کنکور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در روندی کاملا خلاف همه قوانین کشور ستاره‌دار و بسیاری از  دانشجویان مقطع کارشناسی را از تحصیل محروم کردند کردند و کنار گذاشتند و در عین حال از اساس وجود دانشجویان ستاره دار را تکذیب کردند.
در مقابل در روندی کاملا سیاسی سه هزار و هفتصد نفر از وابستگان خانوادگی و نزدیکان سیاسی شان را بدون کنکور، بدون ‌در نظر گرفتن شرایط علمی، شرط معدل و سایر شروطی که در قانون تصریح شده است، از جیب ملت و به صورت کاملا غیرقانونی بورسیه دکترا هبه کردند و همزمان که اساتید شایسته کشور را بازنشسته اجباری و اخراج می‌کردنند، این نورچشمی‌ها و اعضای خانواده‌هایشان را به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گماردند.
شورای دفاع از حق تحصیل از تاسیس خود در سال 1387 تاکنون بارها بر وجود دانشجویان ستاره دار و غیرقانونی بودن این روند تاکید کرده و هر ساله کوشیده این ظلم آشکار و تبعیض آموزشی را افشا و در مسیر احقاق حق دانشجویان محروم از حق تحصیل کوشش نماید. شورا، از بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها و پایان دادن به تبعیض و آپارتاید آموزشی در سالهای گذشته حمایت می‌کند و دفاع از حق انسانی تحصیل و برچیدن تبعیض و آپارتاید آموزشی را وظیفه قانونی وزارت علوم و همه مسئولان کشور میداند و از تلاشهای وزارت علوم در این زمینه حمایت می‌کند.
شورا همچنین از تلاش مقامات وزارت علوم در بررسی پرونده بورسیه های غیرقانونی حمایت می‌کند و از آنان می‌خواهد اولا اسامی تمامی هبه شدگان بورسیه های غیرقانونی را برای اطلاع عموم مردم منتشر و موارد غیرقانونی را در پرونده‌های هر یک احصا نمایند و دوما پس از بررسی مجدد پرونده‌های این افراد با استثنا کردن کسانی که احیاناً شایستگی‌های لازم را داشته‌اند باقی را قاطعانه و بدون توجه به مناصب و وابستگی‌های سیاسی شان اخراج نمایند. آنان البته مانند همۀ شهروندان ایران برای همیشه برخوردار از حق تحصیل خواهند بود اما ابتدا باید شایستگی‌های علمی‌شان را برای ورود به دانشگاه اثبات نمایند.
شورا پیش از این تاکید کرده است که محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای 3، 9 و 14 اصل سوم و اصول 19، 20، 22، 30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتاً می‌گوید:«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالي و همچنین گسترش وسایل تحصيلات عالي رايگان برای «عموم ملت موظف» کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.
همچنین دولت ایران مستند به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین تعهدات بین المللی خویش به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است از هرگونه اعمال تبعیض سیاسی و عقیدتی در برخورداری عموم شهروندان از حقوق قانونی شان جلوگیری نماید و اعمال کنندگان آن را مطابق قانون مجازات نماید.
بر این مبنا شورا از مقامات دولت کنونی می‌خواهد که از دفاع از آزادیهای دانشگاهی کوتاه نیاید و همچنان که قول داده اند، ستاره‌دار کردن دانشجویان را از اساس برچیند و خاتمه دهد.
دولت جدید  تاکنون قدمهایی در جهت احقاق حق دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل برداشته و امکان ادامه تحصیل صدها دانشجوی محروم از تحصیل منجمله اکثر دانشجویان ستاره دار سالهای 90، 91 و 92 را میسر کرده است. با این حال همچنان بسیاری از دانشجویان ستاره، به ویژه ستاره دارهای سالهای 85 تا 90، نتوانسته اند به دانشگاه بازگردند. بسیاری از دانشجویان محروم از تحصیل که در دوره قبل به صورت متمادی از تحصیل تعلیق و نهایتا از دانشگاه اخراج شده اند، همچنان پشت در دانشگاه ها مانده اند و همچنان قبول شده گان کنکور کارشناسی ارشد پیش از علام نتایج به نهادهای امنیتی فراخوانده شده و بازجویی میشوند.
شورا از دولت، وزیر علوم و شخص رئیس جمهور می‌خواهد با جدیت بیشتر و بی تفاوت به هرگونه فشارهای سیاسی به وظیفه خود عمل نمایند، از حق انسانی تحصیل دفاع کنند، روند سیستماتیک نقض حقوق آموزشی شهروندان را پایان دهند و امکان بازگشت همه دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها را میسر سازند. شورا همچنین از نمایندگان مجلس می‌خواهد به سوگند خود در دفاع از حقوق قانونی ملت پایبند باشند و از هرگونه تلاش برای پایان دادن به نقض حقوق دانشجویان و استیفا حق مردم دفاع کنند.
شورا به ستیهندگان با نهاد علم و دانشگاه نیز یادآور می‌شود  که دانشجویان ستاره‌دارِ دیروز و امروز در صورت تشدید برخوردها، تحدید آزادیهای آکادمیک و احیای دوبارۀ پروژه محروم سازی آرام نخواهند نشست. مردم عزیز ایران شاهدند که در سال تحصیلی گذشته که دولت یازدهم روی کار بوده است دانشگاههای ایران یکی از آرام‌ترین دوره‌ها را تجربه کرده اند. همگان شاهد باشند که هجمه به دانشگاه که اینک از سوی گروه انگشت ‌شماری از نمایندگان مجلس هدایت می شود می تواند آغازی باشد بر برهم‌خوردن نظم و آرامش دانشگاهها. شورا به آن‌ دسته از مسئولان سابق هم که وابستگان خود را بورسیه دکتری کرده‌اند هشدار می‌دهد منافع ملی و قانون اساسی را قربانی منافع شخصی و خانوادگی و باندی خود نکنند و  چوب لای چرخ وزارت علوم و دولت نکنند.

شورای دفاع از حق تحصیل همچنین از مقامات مستقر در دولت و مجلس می‌خواهد به دور از هرگونه گرایش و نگرش سیاسی، حق آزادی های آکادمیک و استقلال نهاد دانشگاه از دولت را به رسمیت شناسند، آن دسته از روسای دانشگاه ها و مسئولانی که در سالهای گذشته به ابزاری برای فشار بر دانشگاه و تصفیه سیاسی دانشجویان و اساتید مستقل و منتقد شده بودند را از کار برکنار نماید و پایبندی خود به حق طبیعی و انسانی تحصیل را اثبات نماید.

۲۵ مرداد ۱۳۹۳

یادداشت رسیده

ستاره‌دار کردن دانشجویان و بورسیه‌های غیرقانونی؛ دو روی یک سکه

دولت احمدی نژاد مهم‌ترین سیاست‌هایش را در حوزۀ وزارت علوم هشت سال از دید مردم پنهان می‌کرده است: محروم از تحصیل کردن منتقدان و بورسیه کردن موافقان و نزدیکان دولت بدون توجه به صلاحیت‌های علمی آن‌ها.
وقتی دانشجویی ستاره‌دار می‌شد از او به طور خصوصی می‌خواستند که با رسانه‌ها مصاحبه نکنند و دربارۀ مسألۀ گزینشی‌اش به کسی چیزی نگویند. دانشجوی ستاره‌دار در هستۀ مرکزی گزینش یا حراست دانشگاه تهدید می‌شد که اگر مصاحبه کند دیگر هرگز مشکل‌اش حل نخواهد شد یا حتی ممکن است مشکلات دیگری پیدا کنند. اما بسیاری از دانشجویان ستاره‌دار به این وعده و وعیدها اهمیت ندادند و افکار عمومی را از ماجرا مطلع کردند، آن‌ها در واقع ظلمی را که احساس کرده بودند فریاد زدند. برای گروهی از محرومان از تحصیل به ویژه در سال‌های 87 تا 89 به سرعت پرونده‌سازی شده و ایشان را با اتهاماتی واهی به سالها زندان محکوم کردند. اما برای همگان روشن بود که هدف از این بگیر و ببندها تنها یک چیز بود: خفه کردن صدای ستاره‌دارها.
کسانی که بدون بررسی صلاحیت علمی بورسیه شدند تا با هزینۀ دولت در دانشگاههای داخلی یا خارجی دکترا بگیرند و بعدتر استاد دانشگاه شوند، هم طبیعی بود که دربارۀ فرایند غیرقانونی بورسیه شدن‌شان به کسی چیزی نگویند و نگفتند. آنان چیزی برای افتخار نداشتند.
به این ترتیب در هر سال از دولت احمدی نژاد صدها نفر ستاره‌دار و صدها نفر دیگر بورسیه شده‌اند. تعداد دانشجویان ستاره‌دارِ تاکنون اعلام نشده است. اما برآوردها حاکی از ستاره‌دار شدن حدود 2000 نفر در دورۀ احمدی نژاد است. تعداد بورسیه‌های غیرقانونی را در ماههای گذشته حدود 3000 نفر اعلام می‌کردند اما این روزها از رقم وحشتناک 4000 بورسیۀ غیرقانونی یاد می‌شود!
روشن است که اگر دولت تغییر نمی‌کرد این روندها همچنان با گستردگی ادامه می‌یافت. اینک بورسیه‌های غیرقانونی به یک معضل وزارت علوم تبدیل شده است. اولاً دانشگاههای کشور نیازی به این همه هیأت علمی ندارند. دوماً بیشتر این افراد صلاحیت علمی ادامه تحصیل در مقطع دکترا و طبیعتاً تدریس در دانشگاهها را ندارند. سوماً روال بورسیه شدن این افراد غیرقانونی بوده و وزارت علوم می‌خواهد برای نهادینه کردن قانون‌گرایی هم که شده اقدامی انجام دهد. چهارماً وقتی صلاحیت علمی این افراد بررسی نشده است روشن است که عدۀ دیگری وجود دارند که صلاحیت علمی دارند و بورسیه نشده‌اند. به نظر می‌رسد اخلاقاً باید این افراد را به بورسیه‌شده‌های کنونی جایگزین کرد.
دشواری وزارت علوم از این‌جا است که این سه تا چهار هزار بورسیۀ غیرقانونی معمولاً به کسانی اهدا شده است که روابطی با مسئولان و افراد صاحب نفوذ دارند. در یک سال گذشته پشتیبان‌های این افراد در مناصب گوناگون مدام به وزارت علوم فشار آورده‌اند که از این پرونده چشم‌پوشی کند. اینجا و آنجا شنیده می‌شود که بیشترین فشاری که نمایندگان مجلس به فرجی‌دانا و معاونان او وارد کرده‌اند سر همین پرونده‌ها است. به ویژه که دختر وزیر علوم دولت دهم و پسر وزیر علوم دولت نهم نیز از زمرۀ کسانی‌اند که به طور غیرقانونی بورسیه گرفته و هیأت علمی شده‌اند.
مخالفان وزیر علوم اما دایم فرافکنی می‌کنند و به مشاور عالی وزیر علوم گیر می‌دهند که به فتنه 88 نزدیکی دارد یا ایراد می‌گیرند که چرا درِ دانشگاهها را به روی دانشجویان ستاره‌دار بازکرده‌اند یا ادعا می‌کنند که آرامش دانشگاهها به هم خورده است که پوچ‌ترین ادعای ممکن است و واقع امر این است که در دانشگاهها هم کاملاً به روی ستاره‌دارها بازنشده و همچنان عدۀ زیادی محروم از تحصیل به دانشگاهها راه نیافته‌اند. اخیراً هم یکی از سردمداران استیضاح وزیر علوم ارتباط این استیضاح را با ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی انکار کرده است تا مبادا کسی خیال کند آن‌ها مشاور عالی وزیر و دانشجویان ستاره‌دار را  گروگان گرفته‌اند که مسألۀ بورسیه‌های غیرقانونی‌شان حل شود.
ظاهراً وزیر علوم به تهدیدهای این عده وقع چندانی ننهاده است و تا پای استیضاح خود ایستادگی کرده است. این استیضاح می‌تواند فرصتی برای وزیر علوم و رییس جمهور باشد تا از تریبون مجلس ماجرای فساد گسترده در وزارت علوم دولت قبل را برای مردم شرح دهند و ابعاد آن را برای طیف گسترده‌ای از مردم بازکنند.
دو پروژه‌ای که در این یادداشت درباره‌اش سخن گفتیم یعنی ستاره‌دار کردن منتقدان و بورسیه‌کردن وابستگان را باید دو روی یک سکه دانست که در کنار پروژه‌های دیگر دولت احمدی نژاد در حوزۀ آموزش عالی بزرگ‌ترین ضربه را از زمان تأسیس دانشگاه در ایران بر این نهاد وارد ساخته‌اند. اینک زمان بازسازی دانشگاه با کمک دانشگاهیان است و اولین شرط موفقیت در این راه، ایستادگی در برابر همان کسانی است که هشت سال به دانشگاه توهین کرده‌اند.

۱ مهر ۱۳۹۲

نامه به سرپرست وزارت علوم در بیان مطالبات عده ای از محرومان از تحصیل

جمعی از مدرسان دانشگاهها، محرومان از تحصیل، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها با ارسال نامه ای به سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به بیان پاره ای از مطالبات محرومان از تحصیل از این وزارتخانه در مقطع کنونی پرداختند. شورای دفاع از حق تحصیل نیز ضمن انتشار این نامه حمایت خود را از مطالبات مطرح شده در این نامه اعلام می نماید. متن کامل این نامه و اسامی امضاکنندگان آن به شرح ذیل است.
1392/6/30
جناب آقای دکتر جعفر توفیقی
سرپرست محترم وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
سلام
مایۀ خوشحالی ما است که امروز شاهدیم دولت یازدهم تا کنون گامهای دلگرم کننده ای برای بازگرداندن نشاط به فضای دانشگاهها و احقاق حقوق پایمال شدۀ بسیاری از دانشجویان و مدرسان دانشگاهها برداشته است، به ویژه که در آستانۀ بازگشایی دانشگاهها حکم محرومیت تعدادی از محرومان از تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شکسته شده است. از این بابت ما از شما و همکاران و همراهانتان در مجموعۀ وزارت علوم تشکر می­کنیم و از شما می خواهیم که همین راه را تا رفع کامل تبعیض آموزشی ادامه دهید.
جناب آقای دکتر توفیقی
شما امروز در آغاز جهادی بزرگ اید. شما کِشتی به گل نشستۀ دانشگاه علامه طباطبایی را از ناخدای نالایق اش نجات دادید و امید را به اهالی این دانشگاه بزرگ بازگرداندید، صدای استادانی را که در این سالها به آنها جفا شده بود شنیدید، زمینۀ بازگشت تعدادی از دانشجویانی را که به ناحق از دانشگاهها اخراج شده بودند به دانشگاه فراهم کردید و موانع گزینشی غیرقانونی و غیرمسئولانه دانشجویان ستاره دار را برطرف ساختید و به دانشجویان ستاره دار در سالهای 90 تا 92 مجوز ثبت نام در دانشگاه دادید. اما این همۀ کاری که باید بشود نیست!
ستاره داران سالهای 85 تا 89 یعنی شرکت کنندگان در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته در سالهای 85 تا 89 که بدون توجه به صلاحیت علمی شان و به شکلی غیرمسئولانه و غیرقانونی از تحصیل محروم شدند، هنوز منتظر احقاق حق شان هستند. وزارت علوم به این گروه از محرومان از تحصیل اعلام کرده که مسألۀ گزینشی شان رفع شده است اما باید دوباره در کنکور شرکت کنند.
جناب آقای دکتر توفیقی
بعید است با هر گونه استدلال و توجیهی بتوان از این نظر وزارت علوم دفاع کرد. اگر در حق این گروه از محرومان از تحصیل اجحاف شده بوده که کمیتۀ ویژۀ بررسی این موارد در وزارت علوم آن را تأیید کرده است، پس نخست به آن دسته از این افراد که هنوز پس از چند سال کارنامه آزمون شان را دریافت نکرده اند یعنی ستاره دارهای سالهای 86، 87 و 89، کارنامه بدهند و نیز به موارد ستاره دارهای سال­های 85  و 88 که کارنامه گرفته و علیرغم رتبه های ممتاز به عنوان مردود علمی و در برخی موارد مردود عقیدتی معرفی شده بودند رسیدگی کنند و در نهایت همۀ کسانی را که صلاحیت علمی شان در تاریخ آزمون احراز شده بوده همین امروز به دانشگاه بازگردانند.
سرپرست گرانقدر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش در دولتهای نهم و دهم برای فرار از پاسخگویی به دانشگاهیان و افکار عمومی وجود دانشجویان ستاره دار را انکار می کردند و به همین خاطر از دادن هر گونه سند کتبی به محرومان از تحصیل خودداری می کردند، اما صدها محروم از تحصیلِ آن دوره هنوز به روشنی وعده های شفاهی آن مسئولان را به یاد دارند. آنها گفته بودند: شما حائز صلاحیت علمی شده اید و صندلی شما در دانشگاه محفوظ است و در هر زمان که ممنوعیت از تحصیل شما لغو شود در دانشگاهی که رتبه آورده اید پذیرفته می شوید. لازم به ذکر است که آن مسئولان همچنان در مناصب خود در مجموعه تحت مدیریت جنابعالی حضور دارند و امکان استعلام از ایشان در مورد قول و قرارهایشان فراهم است.
و اما دانشجویانی که به دلایل غیرآموزشی و به شکلی غیرقانونی اخراج شده اند. همچنان که در صدر این نامه آمد اینک زمینه برای بازگشت این گروه از محرومان از تحصیل نیز فراهم است اما این اتفاق باید طی فرایندی نهادمند و با پشتیبانی وزارت علوم واقعاً رخ دهد.
در پایان این نکته را به عرض برسانیم که شیوه های محروم کردن شهروندان از تحصیل در سالیان اخیر محدود به موارد فوق نبوده و چنان تنوعی دارد که گاه شگفت آور است. با گذشت زمان لایه ها و ابعاد دیگری از پروژۀ محروم سازی از تحصیل آشکار خواهد شد. اما اکنون، پیروزی شما را در تحقق کامل وعده های دولت تدبیر و امید در حوزۀ آموزش عالی آرزومندیم.
با تقدیم احترام

امضاکنندگان
1
ابراهیم توفیق
مدرس پیشین و کنار گذاشته شده دانشگاه علامه طباطبایی
2
احمد پورمختار
مدرس دانشگاه
3
امیر نیک پی
مدرس دانشگاه
4
تقی ابراهیمی سالاری
مدرس دانشگاه
5
حمید یعقوبی
مدرس دانشگاه
6
رضالاریمی
مدرس دانشگاه
7
رقیه قنبر علی زاده
مدرس دانشگاه
8
سارا ثابت
مدرس دانشگاه
9
سارا کاکایی
مدرس دانشگاه
10
سيد حسن حسيني
مدرس دانشگاه
11
شیرین احمدنیا
مدرس دانشگاه
12
عباس تقي پور
مدرس دانشگاه
13
مجید راسخی
مدرس دانشگاه
14
محمد اصغري
مدرس دانشگاه
15
مرتضی قرایی
مدرس دانشگاه
16
مریم شعبانی
مدرس دانشگاه
17
منیره فهیمی
مدرس دانشگاه
18
اتنا مرکزی
محروم از تحصیل
19
ارمان اسعد
محروم از تحصیل
20
افتخار برزگریان
محروم از تحصیل
21
امید منتظری
محروم از تحصیل
22
امیر معماریان
محروم از تحصیل
23
آرشین وانگهی
محروم از تحصیل
24
بابک مغازه ای
محروم از تحصیل
25
پرهام میثاقیان
محروم از تحصیل
26
حسين تركاشوند
محروم از تحصیل
27
رحیم حاجی آقا
محروم از تحصیل
28
رضا عرب
محروم از تحصیل
29
رضا نادری زند
محروم از تحصیل
30
روژین محمدی
محروم از تحصیل
31
سالار ساکت
محروم از تحصیل
32
سهیل ضیایی قهنویه
محروم از تحصیل
33
سورنا هاشمی
محروم از تحصیل
34
سیامک کریمی
محروم از تحصیل
35
سید احمد موسوی
محروم از تحصیل
36
شیما فرزادمنش
محروم از تحصیل
37
علي تقي پور
محروم از تحصیل
38
علی قلی زاده
محروم از تحصیل
39
علی کاغذچی
محروم از تحصیل
40
علی نظری
محروم از تحصیل
41
علیرضا خوشبخت
محروم از تحصیل
42
علیرضا کیانی
محروم از تحصیل
43
فرشید آذرنیوش
محروم از تحصیل
44
فرشید مقدم سلیمی
محروم از تحصیل
45
فواد شمس
محروم از تحصیل
46
لیلا صحت
محروم از تحصیل
47
متین مسکین
محروم از تحصیل
48
محمد یوسف علیخانی
محروم از تحصیل
49
مهدیه گلرو
محروم از تحصیل
50
مهرنوش کریمی اندو
محروم از تحصیل
51
مهسا جزینی
محروم از تحصیل
52
ناصر پویافر
محروم از تحصیل
53
نیکزاد زنگنه
محروم از تحصیل
54
وحید بهرامی
محروم از تحصیل
55
یاشار قاجار
محروم از تحصیل
56
یحیی صفی آریان
محروم از تحصیل
57
امیر یعقوبعلی
محروم از تحصیل- دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی
58
زهرا جانی پور
محروم از تحصیل- ستاره دار سال 85 و دانشجوی فعلی خارج از کشور
59
دلیر اسکندری
محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
60
احسان مصلح
دانشجو
61
امیر رشیدی
دانشجو
62
امیرحسین سرابی
دانشجو
63
بهنام فرازمند
دانشجو
64
پرستو بيرانوند
دانشجو
65
پیمان عزتی
دانشجو
66
جواد بابازاده
دانشجو
67
جواد علیخانی
دانشجو
68
جیران مهربان دافساری
دانشجو
69
ح. علی پور
دانشجو
70
خشایار اعتمادی
دانشجو
71
زهرا آقاجانی
دانشجو
72
سارا حیدری مقدم
دانشجو
73
ساسان کریمی
دانشجو
74
ساغر بزرگی
دانشجو
75
سجاد ویس مرادی
دانشجو
76
سعیده اسلامی
دانشجو
77
سمیه رشیدی
دانشجو
78
سوسن نوربخش
دانشجو
79
سیامک خلیقی
دانشجو
80
سیاوش رضائیان
دانشجو
81
سینا انصاری اشلقی
دانشجو
82
شقایق نظری
دانشجو
83
شکیبا شاه بختی
دانشجو
84
صابر خسروی
دانشجو
85
صادق پیوسته
دانشجو
86
عادل
دانشجو
87
علی زیرک
دانشجو
88
فاطمه فهیمی فر
دانشجو
89
فاطمه نصراصفهانی
دانشجو
90
فرشته طوسي
دانشجو
91
کاوه رضائی شیراز‍
دانشجو
92
گلنار ابراهیم پور
دانشجو
93
لیلا اسدی
دانشجو
94
لیلا الیکایی
دانشجو
95
محمد امین صالحی
دانشجو
96
محمد جابری
دانشجو
97
محمد قائم مقامی
دانشجو
98
محمدسبحان معظمی گودرزی
دانشجو
99
مریم زند
دانشجو
100
مریم شریف
دانشجو
101
مریم فردوسی
دانشجو
102
مقداد واحدی
دانشجو
103
مهرداد فلاحی
دانشجو
104
مینا خاکی
دانشجو
105
نعیمه بیگی
دانشجو
106
نورالدین نیک عادت
دانشجو
107
نیایش قربان دولتی
دانشجو
108
هومان تحریری
دانشجو
109
محمدرضا شفیع زاده
دانشجوی دارای سابقه محرومیت تحصیلی
110
ابراهيم عبدالله زاده
دانش آموخته
111
احسان منصوری
دانش آموخته
112
اكرم صادقي فر
دانش آموخته
113
اکرم احقاقی
دانش آموخته
114
اکرم سلامی
دانش آموخته
115
المیرا خطابخش
دانش آموخته
116
الناز محمدی
دانش آموخته
117
الهام قبادپور
دانش آموخته
118
الهه محمدی
دانش آموخته
119
امید زمانی
دانش آموخته
120
امیر علی پور
دانش آموخته
121
امین مسعودی
دانش آموخته
122
اندیشه جعفری
دانش آموخته
123
اویس اخوان
دانش آموخته
124
آذر تشکر
دانش آموخته
125
آرش رهافر
دانش آموخته
126
آرش نصیری اقبالی
دانش آموخته
127
آزاده خرازي
دانش آموخته
128
آمنه شیرافکن
دانش آموخته
129
آیلین اسدی نژاد
دانش آموخته
130
بیتا نقاشیان
دانش آموخته
131
پروانه رحمانی
دانش آموخته
132
جادی میرمیرانی
دانش آموخته
133
جلوه جواهری
دانش آموخته
134
حسین اشراق
دانش آموخته
135
حسین روشندل
دانش آموخته
136
حسین مجیدزاده
دانش آموخته
137
حمید رضا واشقانی فراهانی
دانش آموخته
138
دکتر سیمین کاظمی
دانش آموخته
139
رامك حيدري
دانش آموخته
140
رضا همیانی
دانش آموخته
141
ریحانه جدیدفرد
دانش آموخته
142
زهره بزرگ نژاد
دانش آموخته
143
سارا سجادى نائينى
دانش آموخته
144
سارا کریمی
دانش آموخته
145
سایا‏ ‏ماساسه
دانش آموخته
146
سعید کریمی
دانش آموخته
147
سوده احمدی
دانش آموخته
148
سولماز احمری
دانش آموخته
149
سیاوش صفوی
دانش آموخته
150
سیده عاطفه علایی
دانش آموخته
151
شراره نيداودى
دانش آموخته
152
شهاب الدین شیخی
دانش آموخته
153
شهین غلامی
دانش آموخته
154
شیرین شریفی
دانش آموخته
155
عطا آخرتی
دانش آموخته
156
علی خاکپور
دانش آموخته
157
علیرضا حائری
دانش آموخته
158
عیسی عادلی
دانش آموخته
159
غلامحسین عزتی
دانش آموخته
160
فاطمه عزیزی
دانش آموخته
161
فرخ افشار ایرانی
دانش آموخته
162
كاوه كرمانشاهي
دانش آموخته
163
کاظم گودینی
دانش آموخته
164
کاوه مظفری
دانش آموخته
165
لیدا کریمی
دانش آموخته
166
مجيد زهرايي
دانش آموخته
167
محمد بصیری
دانش آموخته
168
محمد رضایی
دانش آموخته
169
محمد سالاري راد
دانش آموخته
170
مراد روحی
دانش آموخته
171
مرضیه شکیبا
دانش آموخته
172
مزدک دانشور
دانش آموخته
173
مصطفی کریمخان زند
دانش آموخته
174
مهدی بختی
دانش آموخته
175
میلاد حسینی کشتان
دانش آموخته
176
نرگس آذری
دانش آموخته
177
نگین رضایی
دانش آموخته
178
هومين
دانش آموخته
179
وحید اعطاف
دانش آموخته
180
یاسمن عقیلی
دانش آموخته
181
محمد علمی
دانش آموخته- سه حکم محرومیت از تحصیل موقت در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل