۱۸ خرداد ۱۳۸۸

اطلاعیۀ شورای دفاع از حق تحصیل

پاسخ دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل به اطلاعیۀ سازمان سنجش

اعتراضات جنبش دانشجویی به گزینش سیاسی و عقیدتیِ دانشجویان در دولت نهم، پس از گذشت 3 سال با انعکاس در مباحث و مناظرات تلویزیونی دو تن از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، در افکار عمومی جامعه انعکاسی گسترده یافت.

اینک برای نخستین بار، سازمان سنجش دولت آقای احمدی نژاد ضمن اطلاعیه ای به طور رسمی به این اعتراضات پاسخ داده است. پاسخی که به زحمت سعی در پنهان کردن واقعیتِ آشکار دانشجویان ستاره دار دارد. در این اطلاعیه آمده است ستاره ها در سال های 78 تا 85 به معنی «سوابق انضباطی و یا نقص پرونده» بوده است که به هنگام ثبت نام «با تکمیل پرونده و رفع شبهه» برطرف می شده است.

«شورای دفاع از حق تحصیل» ضمن تشکر ویژه از آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی که صدای محرومان از تحصیل را از صدا و سیما به گوش ایرانیان رساندند، سازمان سنجش دولت نهم را به پاسخ گویی بیشتر تشویق و دعوت می نماید و به این وسیله این شورا که متشکل از دهها دانشجوی محروم از تحصیل 4 سال اخیر است، از سازمان سنجش و آموزش کشور می خواهد تا برای روشن شدن نیمۀ تاریک این مساله به پرسش های زیر پاسخی درخور و به دور از پنهان کاریهای متداول بدهد.

1- تعداد و علاوه بر آن فهرست اسامی «دانشجویان بدون کارنامه» را در دو سال 86 و 87 منتشر نماید.

2- سازمان سنجش درمورد گزینش در تکمیل ظرفیت و گزینش در اعلام نتایج نهایی در سال 87 توضیحات کافی بدهد.

3- سازمان سنجش در مورد سرانجام دانشجویان سه ستارۀ سال 85 توضیح دهد.

4- سازمان سنجش درمورد سرانجام دانشجویان منع تحصیل شدۀ سال 84 گزارش بدهد.

پاسخ روشن به پرسش های فوق برای مردم ایران روشن خواهد کرد که دولت نهم از سال 83 تاکنون با دانشجویان ستاره دار چه کرده است.

«شورای دفاع از حق تحصیل» که پیش از این اسامی 56 دانشجوی سه ستاره و محروم از تحصیل در 4 سال اخیر را منتشر کرده است، در صورت عدم پاسخ دهی کامل و صادقانۀ سازمان سنجش و آموزش کشور، خود طی اطلاعیۀ جداگانه ای پاسخ های مستند سوالات فوق را منتشر خواهد کرد.

شورای دفاع از حق تحصیل: دانشجویان ستاره دار و محرومان از تحصیل

18 خرداد 1388

۱۶ خرداد ۱۳۸۸

جناب آقای ضرغامی

جناب آقای ضرغامی

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید در برنامۀ مناظرۀ تلویزیونی نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 13/3/88 آقای احمدی نژاد، وجود دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل را در دولت خود انکار کرده اند، در حالی که بنا بر اسناد قابل ارایه طی 3 سال اخیر حداقل 56 دانشجو از ادامۀ تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده اند. «شورای دفاع از حق تحصیل» که متشکل از همین محرومان از حق تحصیل می باشد، این ادعای آقای احمدی نژاد را در راستای فرار ایشان از پاسخ گویی نسبت به عملکرد دولت خود در عرصۀ دانشگاه و آموزش عالی قلمداد کرده و این نحوۀ برخورد را زمینه ساز ادامۀ این روند غیرقابل دفاع در صورت تجدید ریاست جمهوری ایشان می داند. شورای دفاع از حق تحصیل ضمن اعلام نگرانی عمیق خود، درخواست می نماید تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ دهی مناسب به ادعای کذب جناب آقای احمدی نژاد، فرصت برابر حضور در رسانۀ ملی را برای نمایندۀ این شورا فراهم آورند.

شورای دفاع از حق تحصیل

شنبه 16/3/88