۱۱ دی ۱۳۸۹

دیدار جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل و اعضای شورای دفاع از حق تحصیل با خانواده ی ضیا نبوی

روز گذشته جمعی از دانشجویان محروم از تحصیل و اعضای شورای دفاع از حق تحصیل با حضور درمنزل پدری ضیا در شهر سمنان، با اعضای خانواده ی یار دربند خود دیدار کردند.

دانشجویان محروم از تحصیل که از شهرهایی چون، شیراز و مشهد، تهران و رشت و بابل و سمنان،برای این دیدار حضور یافته بودند، ضمن ابراز مراتب محبت و ارادت خود، خدمت خانواده ی ضیا، به ارائه گزارش از مراسم هایی که شب یلدا، در شهرهای مختلف، به مناسبت زادروز ضیا برگزار شده بود، پرداختند. در این دیدار همچین دست نوشته هایی که افراد مختلف برای ضیا و خانواده ی مقاوم اش نوشته بودند نیز، به آنان تحویل داده شد. در ادامه خانواده ضیا و برخی از دوستان او به بازگویی خاطراتی از دوران دانشجویی و فعالیتهای ضیا پرداختند، که این موضوع به شدت فضا را صمیمانه تر کرد، صمیمیتی که موجب شد تا بار ها پدر ضیا تاکید کند که هر کدام از این دانشجویان محروم از تحصیل برایش یادآور حضور شیرین فرزند دربندش است.

در این دیدار همچنین خانواده ی ضیا از سختی های هر بار سفر به اهواز، برای ملاقات که چند دقیقه ای و غیر حضوری است، سخن گفتند، آنها ضمن اینکه از روحیه بسیار بالای ضیا در زندان ابراز شادمانی می کردند، اما نگرانی خود را نیز از محدویت های غیر قابل توجیهی هم چون محدویت در تماس تلفنی یا دریافت کتاب، پنهان نمی کردند.