۴ خرداد ۱۳۸۸

سوالات شوراي دفاع از حق تحصيل از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

شوراي دفاع از حق تحصيل سوالات زير را براي مشخص شدن مواضع كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري نسبت به حق تحصيل از آن¬ها پرسيده است كه جواب كانديداها در زمان مقتضي اعلام مي شود:

کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری

همانطور که می دانید در سالیان اخیر تعداد زیادی از شهروندان ایرانی از حق مسلم و بدیهی تحصیل محروم شده اند. همراه با روی کار آمدن دولت نهم و وزیر علوم کابینه جدید، فعالین دانشجوئی و منتقدین در دانشگاه تحت فشار روز افزونی قرار گرفتند و هر سال طرحی جدید برای حذف دگراندیشان از ساحت دانشگاه پی افکنده شد. این طرح ها به بهانه های متفاوت و در قالب های گوناگونی اعمال شد که قربانیان آن به چند دسته تقسیم می شوند :

1- دانشجویان موسوم به ستاره دار که بواسطه گزینش اعمال شده در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد، از ادامه تحصیل بازمانده اند. بسیاری از این دانشجویان که رتبه های ممتاز و تک رقمی را در کنکور ارشد کسب کرده بودند از ثبت نام در دانشگاه منع شدند و بسیاری از آنان نیز حتی از دیدن کارنامه کنکور خود محروم گشته اند.

2- دانشجویانی که در پی دریافت احکام انضباطی سنگین منع موقت از تحصیل و در نتیجه پایان یافتن سنوات تحصیلی، در شرف اخراج از دانشگاه قرار گرفته اند. بعضی از این دانشجویان گاهأ تا 6 ترم حکم منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات دریافت کرده اند .

3- دانشجویان دختری که به واسطه اعمال سهمیه بندی جنسیتی در برخی رشته های خاص کنکور از فرصت برابر تحصیل محروم می گردند که این بی تردید نقض حقوق برابر انسان ها و باز تولید رسمی و سیستماتیک تبعیض جنسیتی است.

4- دانشجویان اقلیت مذهبی که در سالیان اخیر، صرفأ به واسطه عقاید متفاوتشان از ورود به دانشگاه و حق انسانی خویش محروم می گردند و حتی بسیاری از این دانشجویان که در دولت پیشین به دانشگاه راه یافته بودند، در دولت نهم اخراج گشته اند و یا در آستانه اخراج از دانشگاه قرار دارند.

با عنایت به موارد فوق، دانشجویان محروم از تحصیل تصمیم گرفتند تا با تشکیل نهادی متشکل از همه ی اقشار محرومین از تحصیل، پیگیری وضعیت آنان و احقاق حق مسلم آنها را در دستور کار قرار دهند. لازم به ذکر است که همه محرومین از تحصیل، بالقوه عضو شورای دفاع از حق تحصیل می باشند و کمیته اجرائی آن نیز در طی نشست سراسری آن در مهرماه گذشته انتخاب شده است. از سوئی نظر به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری تردیدی نیست که میزان موثر بودن و ثمر بخش بودن هر انتخاباتی، آگاهانه بودن عمل رأی دادن است و این مهم میسر نیست مگر آنکه جامعه بتواند مطالبات خویش را مطرح نموده و از کاندیداها بخواهد تا نظر خویش را در مورد این مطالبات بیان نموده و روشن نمایند که آیا توان نمایندگی آن را دارند یا خیر. از این رو و نظر به اینکه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری می تواند تأثیر مستقیمی در سرنوشت همه دانشگاهیان و به خصوص محرومین از تحصیل داشته باشد، شورای دفاع از حق تحصیل تصمیم گرفته است تا مسئله حق تحصیل را به عنوان یکی از مطالبات اساسی و بنیادی دانشگاهیان با کاندیداهای ریاست جمهوری در میان بگذارد و با طرح پرسش هائی بخواهد تا مواضع صریح و روشن خویش را در مورد مسئله فوق بیان نمایند.

1- نظر شما در مورد حق تحصیل چیست و آیا آن را حقی عام و متعلق به همه شهروندان می دانید یا امتیازی که می توان آن را از بعضی از شهروندان دریغ کرد؟

2- لطفأ نظر خویش را در مورد هر چهار گروه محرومین از تحصیل اعلام نمائید و بگوئید که آیا در دولت شما آنان امکان ادامه تحصیل می یابند یا خیر؟

3- آیا احقاق حق تضعییع شده محرومین از تحصیل پیشین در سیاست های شما جائی دارد و در صورت نظر مثبت شما برای آن چه تضمینی وجود دارد؟امید به آنکه پاسخ شفاف شما، گامی باشد در راستای احقاق حق تحصیل انسان ایرانی و نهادینه نمودن حقوق شهروندی در ایران .


شورای دفاع از حق تحصیل

برگزاری دومین نشست سراسری محرومین از تحصیل

دومین نشست سراسری محرومین از تحصیل برگزار می شود. این نشسست در روز جمعه ۸ خرداد و با همکاری دو نهاد مدنی شورای دفاع از حق تحصیل و انجمن حامیان حق تحصیل برگزار می شود.از همه کسانی که به نحوی حق تحصیلشان مورد خدشه قرار گرفته است اعم از ستاره دار، تعلیقی …و یا کسانی که می توانند در راستای احقاق حق تحصیل شهروندان تلاش نمایند، دعوت می شود که در این نشست هم اندیشی شرکت نمایند. پیش از این اولین نشست سراسری محرومین از تحصیل درمهرماه سال ۱۳۸۷ برگزار شده بود.علاقمندان به حضور در این نشست می توانند با آدرس الکترونیکی showra@gmail.com تماس بگیرند.

شوراي دفاع از حق تحصيل