۴ خرداد ۱۳۸۸

برگزاری دومین نشست سراسری محرومین از تحصیل

دومین نشست سراسری محرومین از تحصیل برگزار می شود. این نشسست در روز جمعه ۸ خرداد و با همکاری دو نهاد مدنی شورای دفاع از حق تحصیل و انجمن حامیان حق تحصیل برگزار می شود.از همه کسانی که به نحوی حق تحصیلشان مورد خدشه قرار گرفته است اعم از ستاره دار، تعلیقی …و یا کسانی که می توانند در راستای احقاق حق تحصیل شهروندان تلاش نمایند، دعوت می شود که در این نشست هم اندیشی شرکت نمایند. پیش از این اولین نشست سراسری محرومین از تحصیل درمهرماه سال ۱۳۸۷ برگزار شده بود.علاقمندان به حضور در این نشست می توانند با آدرس الکترونیکی showra@gmail.com تماس بگیرند.

شوراي دفاع از حق تحصيل

هیچ نظری موجود نیست: